Rättsligt meddelande

Tänk globalt, agera lokalt och skala din verksamhet till nya marknader med lätthet.

Oberoende av de rättigheter och skyldigheter som varje kund har enligt avtal förbinder sig användaren av tjänsten att använda webbplatsen i enlighet med lagen, att inte använda den för något annat ändamål än det för vilket den är avsedd och att undvika alla åtgärder som kan hindra dess normala användning. Webbplatsen får under inga omständigheter användas till skada för tredje parts eller DATALYSE GROUP LTD:s rättigheter och intressen, eller för att bedriva olaglig verksamhet eller verksamhet som strider mot marknadens eller de socioekonomiska bestämmelserna. Användaren kommer att avstå från att få data eller information genom andra förfaranden eller applikationer än de som tillåts och tillhandahålls av denna webbplats, DATALYSE GROUP LTD förbehåller sig rätten att dra tillbaka eller avbryta tjänsten för de användare som inte följer någon av de här angivna användningsreglerna, eller någon annan som kan anses vara likartad. Användaren accepterar att DATALYSE GROUP LTD inte är ansvarig för innehåll eller information från tredje part som kan förekomma på dess webbsida, inte heller för eventuella avbrott i de tjänster som erbjuds på grund av tekniska orsaker eller force majeure. DATALYSE GROUP LTD kan varken garantera sekretess och säkerhet vid användningen av webbplatsen eller undvika att obehöriga tredje parter får kännedom om egenskaper och/eller omständigheter i samband med användarnas användning av webbplatsen. DATALYSE GROUP LTD kan varken kontrollera eller garantera frånvaron av datavirus eller andra oönskade element som via webbplatsen kan orsaka förändringar eller funktionsstörningar i användarnas hård- eller mjukvarusystem, vilket utesluter allt ansvar för skador som kan orsakas av denna anledning. Webbplatsen kan använda cookies när användaren surfar på webben, och systemet kan känna igen de webbläsare som används för att komma åt webbplatsen efter att de har registrerats. Användaren har i alla fall möjlighet att förhindra att cookies installeras på hans/hennes hårddisk. Om användaren är kund hos en eller flera tjänster som tillhandahålls av DATALYSE GROUP LTD, ger användaren DATALYSE GROUP LTD tillstånd att på webbplatsen ange att användaren är kund hos DATALYSE GROUP LTD och att på webbplatsen publicera de resultat och den information som erhållits i förhållande till användaren genom de tjänster som tillhandahålls av DATALYSE GROUP LTD. Om du har några frågor om användningen av webbplatsen kan du skicka ett e-postmeddelande till: [email protected] I enlighet med bestämmelserna i artikel 10 i lag 34/2002 av den 11 juli om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel, finns all nödvändig information om webbplatsens chef nedan: - Företagsnamn: Datalyse Group Ltd ("Datalyse") - Registrerat kontor: Office 5, Portland House 3rd Floor, West, 113-116 Bute St, Cardiff CF10 5EQ, Storbritannien. - Storbritannien Företagsnummer 11460587 - E-postadress: [email protected]

Är du redo?

Skapa ditt Datalyse-konto nu
Tack! Din ansökan har mottagits!
Oops! Något gick fel när du skickade in formuläret.
Kom igång i 3 enkla steg
Utan beständighet
;